שפך הירקון

הנקודה בה הירקון נשפך לים. גשר הולכי רגל ואופניים מקשר בין הגדה הצפונית למתחם נמל תל אביב.